Omega-3 – Hva er det bra for?

Omega-3 er en samlebetegnelse på visse flerumettede fettsyrer som kroppen ikke kan produsere selv og kalles derfor for essensielle fettsyrer. De marine omega-3 fettsyrene DHA og EPA regnes som de viktigste. Gode kostholdskilder til EPA og DHA er fet fisk og torskelever. Men siden inntaket av disse kildene er lavt hos de fleste, er tilskudd av de langkjedede omega-3 fettsyrene EPA og DHA en god måte å få i seg nok av disse fettsyrene på. Slike tilskudd kan være basert på fisk, sel eller alger.

Hvorfor trenger vi omega-3?

Omega-3 fettsyrene er viktige bestanddeler i cellemembranene som omgir alle kroppens celler, og dermed viktig for å opprettholde hjernens funksjon gjennom hele livet. I tillegg er disse fettsyrene, da spesielt DHA, viktig for å opprettholde et normalt syn, siden en stor del av retina består av denne fettsyren. EPA og DHA er også viktige for hjertehelsen da de opprettholder normale triglyseridnivåer i blod og blodtrykk som holder blodårene elastiske og forhindrer at åreveggene får for mye fettholdig plakk (1). Fettsyrene bidrar også til å tynne ut blodet, noe som kan forebygge utviklingen av blodpropp.  EPA og DHA har også en rekke andre funksjoner, blant annet betennelsesdempende effekter i kroppen (2-4). I tillegg til DHA og EPA finnes det enda en viktig fettsyre, nemlig DPA. DPA er ikke like mye forsket på som DHA og EPA, men den beskrives å også ha en betennelsesdempende funksjon i kroppen, i tillegg til andre funksjoner og kan i likhet med EPA og DHA virke lindrende på muskel og leddplager (5, 6).

Hva skjer dersom vi ikke får nok omega-3?

Et daglig lavt eller fraværende inntak av fet fisk, torskelever eller tilskudd av fisk-, sel- eller algeolje kan påvirke kroppen på ulike måter. Det kan vises som konsentrasjons- og hukommelsesvansker, lærevansker og det kan negativt påvirke synet og hjerte- og karhelsen. I tillegg kan det vises som ulike former for betennelsestilstander i kroppen, som for eksempel plager i muskler og ledd. Et daglig omega-3 inntak er viktig for alle aldersgrupper, inkludert gravide, ammende og barn. For veganere eller andre grupper, finnes det algebasert omega-3 med gelatin fri for animalske råvarer.

Algeolje som kilde til EPA, DPA og DHA

Alger er nederst i næringskjeden så algeolje er derfor en bærekraftig kilde til EPA, DPA og DHA. Fisken må spise alger for å få i seg disse omega-3 fettsyrene, og selen må igjen spise fisken, så det å bruke omega-3 fettsyrene fra det nederste trinnet i næringskjeden, verner det marine økosystemet. Det anslås at det fra 1970-2012 har vært en 50 % nedgang i marint liv. Dette skyldes i hovedsak fiske, hvorav 1/3 av all fisk som fanges på verdensbasis brukes til å produsere fiskeolje. Det sies at ved å benytte algeolje som kilde til humant inntak, ville 22 millioner tonn fisk overlevd, 60 tusen hvaler, seler og haier, og man ville i større grad ha bevart det marine økosystemet (1-2).

SHIFT™ Omega-3 fra alger

Algene som benyttes i SHIFT™ Omega-3 dyrkes innendørs i tanker, og er dermed ikke i kontakt med ulike ytre påkjenninger som miljøgifter, inkludert tungmetaller og plantevernmidler. Det vil derfor ikke forekomme rester av dette i algeoljen. Siden algeolje er nederst i næringskjeden og er ren og naturlig, unngår man også en rekke steg i utvinningsprosessen av selve oljeråvaren fra algebiomassen og det gir et mer naturlig produkt. I tillegg er oksidasjonsparametrene naturlig meget lave og smaken er mild og uten fisk.

Den spesielt selekterte mikroalgen Schizochytrium sp. i SHIFT™ Omega-3 er meget rik på omega-3 fettsyrene EPA, DPA og DHA. For å oppnå helseeffektene for hjertet, hjernen, øyne og en rekke andre funksjoner, vil et inntak av 1 kapsel daglig være nok.

Kilder:

https://www.aocs.org/stay-informed/inform-magazine/featured-articles/raw-material-sources-for-the-long-chain-omega-3-market-trends-and-sustainability-part-2-april-2009?SSO=True

https://www.fao.org/3/ca9229en/ca9229en.pdf

https://reefci.com/2018/02/16/overfishing-what-is-bycatch/

https://www.forbes.com/sites/michaelpellmanrowland/2017/07/24/seafood-sustainability-facts/?sh=6afa226c4bbf

Artikler

Alle Produkter

Calm

AminoIron

CBD Magnesiumolje

Chaga
Curcumin
Defence
Fokus
HairGrow
Jod
Kalsium Extra
Ledd
Liquid Force
Liver Health
Mage
Magnesium
Magnesiumdråper
Magnesiumolje
Magnesiumpulver
Mann
Melatonin
Naturlig C
Naturlig D3
Omega-3
Reishi
Sink
Sleep Spray
Zym
Zym Melk & Gluten