Fordøyelsesproblemer

Mange er plaget med fordøyelsesbesvær og opplever ubehagelige symptomer etter inntak av visse matvarer. Det er ulike årsaker til dette, men ofte kan det være forårsaket av lav produksjon eller lav aktivitet i kroppens fordøyelsesenzymer.

Fordøyelsesenzymer er proteiner som hjelper kroppen å bryte ned maten vi spiser til mindre partikler. Karbohydrater, fett og proteiner er store og komplekse molekyler som er helt avhengig av at spesialiserte fordøyelsesenzymer bryter ned maten slik at næringsstoffene kan bli tatt opp og utnyttet av kroppen. 

En gruppe fordøyelsesenzymer kalles proteaser (eller peptidaser). Disse bryter ned proteiner. En annen gruppe bryter ned fett og kalles lipaser. Videre finnes det en tredje gruppe av enzymer som bryter ned karbohydrater. Et eksempel er amylase. Innenfor disse tre gruppene av enzymer finnes det flere ulike enzymer som komplementerer hverandre under fordøyelsesprosessen, og som er aktive i de forskjellige pH-miljøene i mage og tarm. 

SHIFT™ Zym Bredspektret er et tilskudd av vegetabilske fordøyelsesenzymer som hjelper kroppen å bryte ned mat som inneholder karbohydrater, proteiner og fett, og er et nyttig tilskudd for de som sliter med fordøyelsen generelt.

Fordøyelse av meieriprodukter

Dersom man opplever fordøyelsesbesvær ved inntak av meieriprodukter, kan det være laktoseintoleranse eller en immunrespons fra proteinkomponentene i produktet man spiser. SHIFT™ Zym Melk & Gluten kan bidra til effektiv nedbrytning av meieriprodukter og gluten. 

Laktose, også kalt melkesukker, er et karbohydrat som er for stort til at kroppen kan absorbere det. Enzymet laktase er derfor nødvendig for nedbrytning og opptak av laktose. Ved laktoseintoleranse er det for små mengder laktase i tarmens slimhinner, og man kan derfor oppleve fordøyelsesbesvær etter inntak av laktoseholdige matvarer. SHIFT™ Zym Melk & Gluten er tilsatt laktase for å kunne bidra til å øke nivået av dette enzymet og lette nedbrytningen av laktose i meieriprodukter. 

Myse og kasein er proteinkomponenter i melk. Kasein består av mange forskjellige proteiner, og myse er typisk en blanding av beta-laktoglobulin og alfa-laktalbuminproteiner. Disse må brytes ned av enzymer for å kunne utnyttes av kroppen. Fordøyelsesbesvær kan skyldes kroppens mangel på tilstrekkelig mengde av proteaseenzymer som kreves for proteinfordøyelsen. Proteinoverfølsomhet kan også presentere seg som en overfølsom reaksjon fra kroppens immunsystem. Proteinet kan være helt ufarlig, men kroppen gjenkjenner det som et fremmed stoff og starter en defensiv respons som kan føre til ulike plager. Kombinasjon av ulike proteaseenzymer i SHIFT™ Zym Melk & Gluten er designet for å bryte ned melkeproteiner til mindre peptider som i mindre grad binder seg til antistoffer, og i tillegg gjøre dem lettere å fordøye og absorbere. 

Fordøyelse av gluten

Gluten består av proteinene gliadin og glutenin som er vanskelig å bryte ned i fordøyelsen. Ufordøyd gluten kan trigge kroppens immunsystem til å angripe slimhinnene i tynntarmen, noe som fører til ulike nivå av glutensensivitet. Spesifikke proteaser i SHIFT™ Melk & Gluten bryter ned peptidbindingene i gluten fra endene og fra innsiden på en effektiv måte, før gluten rekker å entre tynntarmen. Det kan bidra til å lette fordøyelsesplagene relatert til glutensensitivitet. 

Artikler

Alle Produkter

Calm

AminoIron

CBD Magnesiumolje

Chaga
Curcumin
Defence
Fokus
HairGrow
Jod
Kalsium Extra
Ledd
Liquid Force
Liver Health
Mage
Magnesium
Magnesiumdråper
Magnesiumolje
Magnesiumpulver
Mann
Melatonin
Naturlig C
Naturlig D3
Omega-3
Reishi
Sink
Sleep Spray
Zym
Zym Melk & Gluten