Hva er fordøyelsesenzymer?

Fordøyelsesenzymer en type proteiner som hjelper kroppen å bryte ned maten vi spiser til mindre partikler. Karbohydrater, fett og proteiner er store og komplekse molekyler som er helt avhengig av at spesialiserte fordøyelsesenzymer bryter ned maten slik at næringsstoffene kan bli utnyttet av kroppen.

En gruppe fordøyelsesenzymer kalles proteaser og peptidaser. Disse bryter ned proteiner. En annen gruppe bryter ned fett og kalles lipaser. Videre finnes det en tredje gruppe av enzymer som bryter ned karbohydrater, et eksempel er amylase. Innenfor disse tre gruppene av enzymer finns det flere ulike enzymer som kompletterer hverandre under fordøyelsesprosessen, og som er aktive i de forskjellige pH-miljøene i mage og tarm (1).

Fordøyelsesenzymer og fordøyelse av mat      

Fordøyelsesprosessen begynner allerede i munnen hvor blant annet amylase frigjøres i spyttet. Det at man tygger maten ordentlig er derfor et viktig bidrag til fordøyelsesprosessen, både med tanke på at enzymene som finnes naturlig i maten aktiveres, og at tyggingen øker utskillelsen av spytt som inneholder enzymer. I magen fortsetter fordøyelsesprosessen. I den nedre delen av magen tilføres magesyre som blant annet aktiverer proteinnedbrytende enzymer i et surt miljø (2). I tolvfingertarmen skjer hoveddelen av nedbrytningen gjennom tilførsel av bikarbonat, galle og enzymer fra bukspyttkjertelen. Derfor er en velfungerende bukspyttkjertel sentral for fordøyelse av næringsstoffer som fett, karbohydrater og proteiner (3). Nå er alle de tre enzymtypene proteaser, lipaser og amylaser aktive i tolvfingertarmens høye pH. I tynntarmen tilkommer det nye enzymer som gjennomfører sluttfasen av nedbrytningen slik at matens næringsstoffer kan passere gjennom tarmveggen, for deretter å bli tatt opp i blodet, for videre utnyttelse av ulike kroppslige funksjoner og prosesser.

Lav produksjon og aktivitet av fordøyelsesenzymer

Det er mange som har en eller annen form for fordøyelsesbesvær og problemer i mage og tarm, slik at de viktige fordøyelsesprosessene ikke fungerer slik de skal. Dette kan føre til en lav produksjon eller lav aktivitet av fordøyelsesenzymene. Dette kan inkludere; ulike sykdommer i mage og tarm hvor enzymproduksjonen reduseres. Dersom man har bukspyttkjertelbetennelse eller ved at deler av bukspyttkjertelen og eller galleblæren er fjernet. Dersom man har lav produksjon av magesyre. I tillegg er det slik at produksjonen og aktiviteten av fordøyelsesenzymer blir lavere med økende alder, så desto eldre man blir, desto lavere produksjon av disse viktige enzymene.

Det er også slik at når mat varmebehandles ved temperaturer over ca 50°C, så inaktiveres de naturlige enzymene i maten. Det vil si at dersom man spiser lite rå, enzymrik mat så må kroppen klare seg med sine egne fordøyelsesenzymer. Dersom denne produksjonen allerede er lav så kan det føre til ulike problemer som vist under;

Vanlige tegn på lav produksjon- og aktivitet av fordøyelsesenzymer inkluderer (4-6):

 • Underernæring og vektnedgang selv ved hyppig matinntak
 • Oppblåsthet og mye luft i magen
 • Magesmerter og magekramper
 • Hard mage eller diaré
 • Illeluktende avføring

I tilfeller der man opplever slike problemer, og spiser lite rå mat, kan daglig tilførsel av aktive fordøyelsesenzymer bidra til en bedre fordøyelse.

Kosttilskudd med aktive fordøyelsesenzymer for bedre magehelse

SHIFT™ Zym er et kosttilskudd som inneholder 10 ulike fordøyelsesenzymer som hjelper til med å bryte ned og fordøye proteiner, karbohydrater og fett fra maten du spiser. Ved å tilføre fordøyelsesenzymer i sammenheng med dagens hovedmåltider, kan ulike fordøyelsesproblemer reduseres.

Det anbefales et inntak av 1 til 2 kapsler SHIFT™ Zym daglig til alle dagens hovedmåltider. Behovet kan variere for den enkelte. Vi anbefaler at man prøver seg frem for å finne riktig dosering. Produktet kan brukes sammen med andre preparater for mage og tarm, men det anbefales at man konsulterer med sin lege dersom man bruker medikamenter.

Produktet er i kapselform og bør helst svelges helt. Dersom man har problemer med å svelge kapslene, kan man åpne dem å tilføre pulverinnholdet i et glass juice eller vann for deretter å innta dette.

Ved identifisert lav egenproduksjon av fordøyelsesenzymer og i tillegg lavt inntak av rå mat, kan det være fordel å bruke SHIFT™ Zym daglig.

 1. https://nhi.no/animasjoner/magetarm/enzymer/
 2. https://www.sciencelearn.org.nz/resources/1840-digestive-enzymes
 3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17205399/
 4. https://www.healthline.com/health/exocrine-pancreatic-insufficiency/the-role-of-digestive-enzymes-in-gi-disorders#who-needs-digestive-enzymes
 5. https://prod-test.cff.org/Life-With-CF/Daily-Life/Fitness-and-Nutrition/Nutrition/Taking-Care-of-Your-Digestive-System/Enzymes/
 6. https://www.hopkinsmedicine.org/health/wellness-and-prevention/digestive-enzymes-and-digestive-enzyme-supplements

Artikler