SHIFT™ SuperOmegap3

60 kapsler

SHIFT SuperOmega-3 er en 100 % naturlig, fersk og ren fiskeolje fra norsk laks og villfisk fanget i Norskehavet og Nordsjøen. Fiskeoljen er produsert få timer etter at fisken er tatt opp av vannet, og i tillegg uten kjemisk behandling.

TRADISJONELLE OMEGA-3-PRODUKTER

De aller fleste “norske” omega-3-produkter er basert på fisk som stammer fra farvannene utenfor Sør-Amerika. Fisken kan ligge ubehandlet ombord i fiskebåtene i opptil flere dager før den blir sent videre til bearbeiding. Når båtene ankommer land blir fisken i de fleste tilfeller sendt til anlegg som er laget for å produsere fiskemel. Råoljen man sitter igjen med er et biprodukt av denne produksjonen.

Oljen blir så lagret i store ubehandlede tanker uten at noe gjøres for å hindre videre harskning. Ofte går det flere måneder før den tappes på fat og sendes til raffinering. Det vil si at råoljen i denne tiden er i direkte kontakt med metaller, noe som er svært ugunstig for dens kvalitet. Etter ankomst må oljen raffineres for at den i det hele tatt skal kunne brukes som ernæring for mennesker. Den renses og går gjennom en omfattende varmebehandling på opptil 200C°. I tillegg benyttes tunge renseprosesser som medfører at oljen kan harskne. Det er ikke uvanlig at oljen blir kunstig oppkonsentrert med den følge at mange av de naturlige fettsyrene og antioksidantene forsvinner. Desto mer oppkonsentrert en olje er, dess større er risikoen for at den oksiderer.

SUPEROMEGA-3 FRA NORSK FISK!

SuperOmega-3 består av 100% ren og fersk norsk fiskeolje produsert i Norge. Oljen er en kombinasjon mellom SALfresh® Extra Virgin lakseolje, og NordicSilver® villfiskolje. Villfiskoljen er presset fra norsk villfisk som tobis, sild, lodde, makrell eller torsk avhengig av tilgjengelighet og sesong. Fisken er blant annet fanget i Barentshavet og Skagerak samt i sjøområdene utenfor Nord Norge. Oljen er utvunnet kun få timer etter at fisken er landet. Lakseoljen i SuperOmega-3 er fremstilt av laks fra rene arktiske farvann i Lofoten og Vesterålen. Produsenten av lakseoljen, Nordlaks, sikrer fiskevelferd og en sunn fisk gjennom et bevisst valg av gode lokaliteter, et balansert antall fisk i hver merd, korrekt fôring samt hyppige og nitidige kontroller. Det tar kun én time fra laksen kommer opp av vannet til oljen er ferdig utvunnet og kaldlagret på beskyttede fat. Denne prosessen foregår hele tiden i en beskyttet atmosfære, uten bruk av ekstrem varme, slik at man unngår oksidering av de sensitive omega-3-fettsyrene. Oljen er så ren at det ikke er noe behov for raffinering, kjemisk behandling eller prosesser som innebærer oppvarming opp til 200C°.

Fordeler

Både SALfresh® Extra Virgin lakseolje og NordicSilver® villfiskolje er utvunnet så skånsomt som mulig av ferske råvarer som gir en unik sammensetning av omega fettsyrer, samt en stabil og konsistent høykvalitetsolje. Oljen er ikke kjemisk bearbeidet eller oppkonsentrert, og inneholder derfor alle de samme næringsstoffene som man finner i fersk fisk. Denne naturlige formen kan bidra til at næringsstoffene utnyttes langt bedre i kroppens celler. SuperOmega-3 tilfredsstiller de strengeste krav til oksidasjon, og er tilsatt et naturlig antioksidantkonsentrat som en ekstra forsikring mot oksidering og harskning.

Anbefalt daglig dosering

2 kapsler som inntas sammen med et måltid.

Produktinformasjon og bruk:

Anbefalt daglig dosering: 2 kapsler som inntas sammen med et måltid

Innhold pr. kapsel:

Fiskeolje 1000 mg
Omega-3 fettsyrer 190 mg
Hvorav:
EPA 50 mg
DPA 10 mg
DHA 75 mg
Andre fettsyrer 810 mg

INGREDIENSER:

SALfresh ekstra virgin lakseolje, NordicSilver torskeleverolje, kapsel
(gelatin fra storfe), stabilisator (rosmarinekstrakt, blandede tokoferoler)

Allergi/Bivirkninger/Interaksjoner

Ved bruk av blodfortynnende medisiner, bør lege konfereres før bruk.

Kosttilskudd bør ikke brukes som erstatning for en variert kost og en sunn livsstil.