SHIFT™ SuperMagnesium

60 tabletter

Magnesium er et viktig mineral som er helt avgjørende for en rekke av kroppens funksjoner, blant annet for energiomsetning og muskelfunksjon.
SHIFT™ SuperMagnesium er sammensatt av tre aktive magnesiumråvarer som i høy grad opptas og utnyttes i kroppen. Produktet er i tillegg tilsatt vitamin B6 som bidrar til å gi et ytterligere økt celleopptak av magnesium. Produktet er skånsomt for magen.

Produktet er sertifisert av Informed Sports og kan trygt brukes av personer som driver med toppidrett.

Magnesium er kanskje det viktigste mineralet for oss mennesker, og helt avgjørende for en rekke av kroppens funksjoner. Magnesium er blant annet involvert i mer enn 300 av kroppens enzymfunksjoner. Det er også helt avgjørende for at hjertet skal fungere optimalt, samt at det virker avslappende på kroppens muskler.

Det finnes utallige magnesiumtilskudd på det norske markedet, og det kan være vanskelig for de fleste av oss å skille mellom disse. Vi vil her forsøke å forklare deg den store forskjellen mellom tradisjonelle magnesiumtilskudd og SuperMagnesium. Hva er det som gjør at SuperMagnesium tas opp og utnyttes så mye bedre i kroppen sammenlignet med andre magnesiumtilskudd?

 

Grunnstoffet magnesium

Magnesium er et grunnstoff, noe som innebærer at det ikke kan nedbrytes til flere stoffer. Et grunnstoff er et naturlig stoff med bare en type atomer. Magnesium finnes ikke rent i naturen fordi det er et alkalisk jordmetall.

Når du tar et mineraltilskudd med magnesium vil altså selve magnesiumet være likt i alle produktene, det kan ikke endres. Den store forskjellen ligger i hva det er bundet til og hvordan det er fremstilt. Dette er helt avgjørende for i hvilken grad kroppen kan oppta og nyttiggjøre seg av magnesiumet du tar. Det finnes en rekke rimelige magnesiumtilskudd på markedet som nesten ikke tas opp i kroppen i det hele tatt. De er ofte sterke, høyt doserte og forholdsvis billige, men svært lite
effektive.

 

SuperMagnesium

For at kroppen skal få et maksimalt opptak av magnesium inneholder SuperMagnesium tre forskjellige forbindelser som sammen sikrer et maksimalt og hurtig opptak i kroppen. Fra Great Salt Lake i USA høster selskapet Mineral Resources International naturlige mineraler gjennom en unik prosess hvor man soltørker vannet i store basseng samtidig som man fjerner det uønskede natriumet. Dette er en helt naturlig prosess som går over ca. to år. Sluttproduktet er en meget konsentrert mineralrik væske som inneholder store mengder magnesium samt 70 viktige spormineraler som kroppen vår trenger. Denne magnesiumformen absorberes og tolereres svært godt, og har høy biotilgjengelighet. Den kan ikke fremstilles i et laboratorie, men er 100 prosent naturlig slik naturen har laget den fra tidenes morgen.

DiMagnesium Malate er en patentert og dokumentert magnesiumforbindelse utviklet av verdens fremste produsent av effektivt absorberende mineraler, Albion Laboratories Inc. DiMagnesium Malate er en særdeles spennende magnesiumforbindelse hvor magnesiumatomet er bundet til eplesyre, noe som bidrar til økt energiproduksjon i cellene. DiMagnesium Malate absorberes også langt bedre enn tradisjonelle magnesiumforbindelser. Samtidig gir den minimale bivirkninger i form av luftdannelser i tarmen og/eller løs mage som kan være et problem med andre magnesiumforbindelser. For å oppnå et maksimalt opptak av magnesium kombineres den naturlige magnesiumforbindelsen fra Great Salt Lake og DiMagnesium Malate med magnesiumglysinat som absorberes via et aktivt opptakssystem for dipeptider. Magnesiumglysinat er et chelat hvor man har bundet to aminosyrer til ett magnesium atom på en slik måte at kroppen opptar dette som et dipeptid. Et dipeptid er et spaltet protein som aktivt og hurtig opptas i tarmen og som raskt er tilgjengelig i blodbanen. Når du inntar SuperMagnesium vil kroppen din gjenkjenne dipeptidet som blir sugd opp gjennom tarmveggen og magnesiumet får være med som ”gratispassasjer.” På innsiden av tarmveggen frigjøres magnesiumatomet som dermed er klart til bruk. På denne måten får man en langt bedre utnyttelse av magnesiumet, et optimalt opptak, samt at man unngår problemer med magen. I tillegg er vitamin B6 tilsatt for å sikre at magnesiumet er maksimalt biotilgjengelig for kroppens celler. Vitamin B6 fungerer som en viktig kofaktor for at organismen skal kunne nyttiggjøre seg av magnesium. De to patenterte forbindelsene DiMagnesium Malate og magnesiumglysinat opptas og utnyttes 2-5 ganger bedre enn tradisjonelle magnesiumforbindelser. Albion Laboratories er den eneste produsenten i verden som har vitenskapelig
dokumentasjon på at deres chelater faktisk fungerer på ovennevnte måte.

 

Slik virker magnesium

Magnesium virker avslappende på alle typer muskulatur, (blant annet hjertet, blodårer, livmor, bronkier) og inngår i dannelsen av en rekke enzymer og proteiner.
I tillegg påvirker magnesium hjerterytmen, det virker lett beroligende, samt at det er helt avgjørende for energiproduksjonen i cellene. Magnesium er også viktig for omdannelse av omega-3 og omega-6, den såkalte prostaglandin-syntesen. Omtrent 65 prosent av magnesiumet vi har i kroppen befinner seg i skjelettet og tennene.

Som for kalsium, er skjelettet en reserve hvor kroppen kan hente magnesium ved behov. Den resterende delen av magnesium befinner seg i blodet, kroppsvæsker, celler og vev. Hjernen har faktisk en høyere konsentrasjon av magnesium enn det som finnes i blodet. Magnesium er videre tilstede i høye konsentrasjoner i hjertet, mesteparten inne i cellene. Magnesium er også en vesentlig faktor for at
hjertemuskulaturen skal fungere godt, og bidrar til at hjertet “slapper av” mellom slagene.

 

Får vi nok magnesium?

Mange forskere mener at vi i dag får for lite magnesium gjennom kosten til å dekke optimalt behov. Internasjonale undersøkelser viser at rundt 80 prosent av verdens befolkning får for lite magnesium via kosten. Utfordringen er imidlertid at det ikke finnes en god målemetode for å avdekke om man har nok magnesium. En blodprøve som viser at man mangler magnesium vil høyst sannsynlig være riktig, men en blodprøve som viser at man har nok, vil nødvendigvis ikke være korrekt da magnesium i stor grad befinner seg i cellene i kroppen. Man antar at når en mangel på magnesium kan påvises gjennom en blodprøve, så er det en betydelig mangel tilstede.

 

Symptomer på magnesiummangel

Mangelsymptomene er mange, og noen er ganske alminnelige for flere stoffer. Muskelsvakhet, skjelvinger, spenninger og kramper spesielt i hender og føtter (Restless Legs Syndrome) og uregelmessig hjerterytme. Ved mildere grad av magnesiummangel vil man ofte ikke se noen symptomer i det hele tatt, men man kan oppleve tilstander som oppfattes som “normale.” Eksempler kan være tretthet og irritabilitet, lett forhøyede kolesterolverdier, blodtrykk og blodsukker.

Personer som driver regelmessig fysisk aktivitet og trening har også behov for økt inntak av magnesium. Videre kan kronisk diaré, lavt matinntak (slankekur), stress og høyt sukkerinntak gi mangel på magnesium.

Vanndrivende medisiner, stort og regelmessig inntak av kaffe, brus og alkohol kan også forårsake magnesiummangel. 

Bivirkninger ved bruk av magnesium

Normalt ingen ved anbefalt dosering, men store doser (vanligvis over 600 mg) kan gi løs avføring.

 

Absorpsjon

Generelt gir de ulike magnesiumforbindelsene en svært variabel absorpsjon. SuperMagnesium utnyttes og opptas bedre i kroppen på grunn av sammensetningen av de spesielle magnesiumforbindelsene samt tilsetningen av vitamin B6. Man utnytter derfor magnesiumet i SuperMagnesium mer effektivt på en lavere dose sammenlignet med andre magnesiumtilskudd

 

Godkjent for idrettsutøvere og toppidrett

SHIFT™ SuperMagnesium registrert hos Informed-Sports (Global Sports Supplement Testing Programme). Det vil si at disse produktene trygt kan inntas av alle som driver med idrett, også på toppidrettsnivå, da de ikke inneholder noen form for stoffer på WADA sine lister. Et SuperMagnesium kan være viktig når man driver med idrett og trening av ulikt slag.

 

Anbefalt daglig dosering

1 tablett

 

Innhold pr. tablett: 

Magnesium: 200 mg 53 % referanseverdi
Vitamin B6: 2,1 mg 150 % referanseverdi

 

INGREDIENSER:

Magnesiummalat, fyllstoff (mikrokrystallinsk cellulose), konsentrert magnesiumrikt ørkensjøvann,magnesiumbisglysinat, smøremiddel (stearinsyre), antiklumpemiddel (magnesiumsalter av fettsyrer, silisiumdioksid, trikalsiumfosfat), overflatebehandlingsmiddel (hypromellose, talk, polyethylenglykol), hjelpestoff (kryssbundet natriumkarboksymetylcellulose), vitamin B6 (pyridoksinhydroklorid).

 

Allergi/Bivirkninger/Interaksjoner

Normalt ingen ved anbefalt dosering, men store doser (vanligvis over 600 mg) kan gi løs avføring hos enkelte.

Kosttilskudd bør ikke brukes som erstatning for en variert kost og en sunn livsstil.