Spørsmål om Omega-3?

De vanligste spørsmålene om produksjon av oppdrettslaks og oljen Shift Super Omega-3. Debatten rundt Omega-3 og oppdrettslaks er et aktuelt tema i media, og det dukker derfor opp mange spørsmål. Vi ønsker å svare på de fleste spørsmålene relatert til dette tema på...